• darkblurbg
    "ballonnen gaan het sterretje groeten"
  • darkblurbg
    "kinderen betrekken bij het afscheid"
  • darkblurbg
    "laatste groet"

Volwassenen proberen kinderen te beschermen tegen nare dingen. Wat volwassenen vaak doen is toch onze angsten op hen overbrengen. Kinderen staan meestal onbevangen tegenover de dood. Ze kunnen naar volwassenen vaak ontwapenend zijn in de wijze waarop ze uiting geven aan hun gevoel. In het algemeen zijn kinderen veel meer te kwetsen door ze weg te houden van het afscheid dan ze erbij te betrekken. Ze moeten uiteraard wel goed geïnformeerd worden.

Als kinderen volledige en juiste informatie krijgen, kunnen ze vaak heel goed aangeven wat ze willen. De volwassenen moeten uitleggen dat het lijkt alsof oma slaapt maar toch echt niet meer wakker wordt. Het belangrijk te vertellen dat oma nu erg koud is.

Indien de opbaring in een aula is moeten we de kinderen vertellen hoe de aula eruit ziet. Er staan stoelen in een grote ruimte en oma staat in een apart kamertje of misschien wel achter een gordijn.
Wij zullen er alles aan doen om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken en te ondersteunen bij het afscheid. Als we open zijn naar de kinderen toe en eerlijk antwoord geven op hun vragen zullen ze het verlies van een dierbare makkelijker verwerken.

Er zijn boekjes voor kinderen van verschillende leeftijden waarin over de dood verteld wordt. Deze boekjes sluiten goed aan op de belevingswereld van kinderen in een bepaalde leeftijd.

De boekjes verstrekken wij als uitleenexemplaar, het kan ouders helpen om zo met hun kinderen over de dood te praten.